İletişime Geç İletişime Geç İletişime Geç

Elephant Kids Anaokulu

Ezberciliği reddeden ve yaşayarak öğrenmeyi ilke edinen Waldorf Anaokulunda çocukların akademik beceriler geliştirmesi kadar sosyal-duygusal beceriler geliştirmesi de pekiştirilir. Öğrenme masa başında didaktik bir şekilde gerçekleşmez. Aksine, çocukların gerçek işler yaparak gerçek sorumluluklar alması hedeflenir. Çünkü ancak gerçek hayatla ilişkili işler yapan çocuklar gerçek bir sorumluluk bilinci geliştirebilirler.

Elephant Kids Anaokulunda ;

Elephant Kids Anaokulunda, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar. Ezberciliği reddeden ve yaşayarak öğrenmeyi ilke edinen okulda ilk yılında ‘’hareketli sınıf yöntemi’’ uygulanmaktadır. Öğretmene, sınıftaki ilgiyi canlı tutma olanağı veren hareketli sınıf sistemi ile fiziki hareketlilik imkânı sağlanır ve çocukların algısı üst düzeyde tutulmaktadır. Elephant Kids Anaokulu, okulöncesi eğitimde waldorf eğitim gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

Neden Waldorf Yaklaşımı

Kendi hayatını hedeflediği amaçlarını gerçekleştirebilecek biçimde yönlendirebilen özgür insanlar geliştirmek. Bu düşünce ancak çocuğun zihin, kalp ve el becerilerini geliştirebilecek bütüncül bir eğitim sistemi ile gerçekleştirilebilir. Waldorf anaokulu müfredatında; ritmik oyunlar aracılığıyla yaşanan hareket temelli deneyimler, kille biçimlendirme, hayal gücünü geliştiren özgür oyunlar, el işlerinin yanında ev idaresi, mutfak ve bahçe işleri gibi değişik faaliyetler yer alır. Ayrıca doğa deneyimleri, renkleri, konuşmayı, müziği, masal anlatmayı, kukla oyunları vb. içeren sanatsal faaliyetler yer alır.Temel ilkemiz ezberciliği reddeden ve yaşayarak öğrenmeyi ilke edinen waldorf okulunda hareketli sınıf yöntemi uygulanmaktadır.

Etkinliklerimiz

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

İngilizce eğitimini daha etkili ve kalıcı kılmak üzere tiyatronun doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanılarak...

Yaratıcı Sanat

Yaratıcı Sanat

Bu saatte çocukların, çeşitli boya ve malzemeler kullanarak kendini ifade etme, yaratıcılığını geliştirme, estetik duygularını...

0 M² Açık Alan
0 M² Kapalı Alan
0 Program
0 Yabancı Dil

Haberler & Duyurular

Elephant Kids İle Parlak Bi Geleceğe Hazır mısınız?