Yabancı Dil Eğitimimiz

Elephant Kids / Yabancı Dil Eğitimimiz

Okul öncesi eğitimde yabancı dil eğitimi;

Günümüzde ikinci dil edinimi dünyanın en büyük eğitimsel alanlarından biridir. Dünyanın birçok yerinde çocuklar iki ya da daha fazla dili aynı anda dinleyerek ve sonrasında konuşarak büyümektedirler. Aynı zamanda bu durum çocukların dil ve beyin gelişimlerine olumlu yönde etki etmektedir. Çocukların 3-4 yaşlarına geldiklerinde, farklı dilleri ayırt edebilir ve ilkokula başladıklarında ise farklı iki dile de hakim oldukları rahatlıkla görülmektedir.

Çoklu dil eğitimi almış çocukların yüksek seviyelerde üst dilsel gelişim,  dilin yapısına dair erken öğrenim ve bununla beraber daha büyük farkındalıkla daha geniş bir bakış açısına sahip olduğu görülmektedir.

Biz Elephant Kids Anaokulu olarak branşında uzman eğitimcilerimizle İngilizce, Almanca, Fransızca olmak üzere çoklu yabancı dil eğitimini destekleyip çocuklarımıza kazandırıyoruz.