Karşılaştırma Tablosu

Elephant Kids / Karşılaştırma Tablosu

Felsefe ;

Sanata, hayal gücüne, yaratıcılığa ve sağduyu geliştirmeye yönelik eğitim anlayışı.

Çocukların kendi ilgi alanına ve öğrenme hızına dayalı eğitim anlayışı.

 

Çocukların kendi ilgi alanına ve öğrenme hızına dayalı eğitim anlayışı.

Eğitmenin Rolü ;

Eğitmen, çocuklara rehberlik eder ve sınıfta moderatör görevi görür. Çocuklara rol model olması dolayısıyla, giyim kuşam, konuşma ve üslup, duruş ve davranışları ile örnek teşkil eder.

Eğitmen rehber roldedir.

Öğretmen işbirlikçi rolündedir.

Kullanılar Materyaller ;

Bu sistemde sentetik ,plastik, doğal olmayan hiç bir materyale yer verilmez. Yün ve organik keçeler, ipler, kumaşlar, dallar, kozalaklar, taşlar, kütükler ve doğanın sunduğu diğer materyaller kullanılır.

Doğal ve sentetik olmayan malzemeler kullanılır.

Hem doğal hem deplastik ve sentetik malzemeler kullanılır.

 

Oyuncak ;

Çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunmak ve hayal gücünü geliştirebilmek için yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış oyuncaklar kullanılır. Bununla birlikte çocuklar kendi oyuncaklarını tasarlayıp ahşap atölyelerinde kendileri üretir. Üretimin her aşamasında sürece dahil olurlar.

Kendine has materyalleri vardır. Eğitmen materyalin kullanım şeklini çocuğa gösterdikten sonra, çocuktan gösterildiği gibi yapmasını bekler.

Ahşap ve plastik oyuncaklar mevcuttur.

Sanata Bakış ;

Ağırlıklı ve detaylı bir sanat anlayışı vardır. Estetik ve düzen, eğitim felsefesinin yanı sıra sınıfın ve bahçenin fiziksel görüntüsüne de hakimdir. Sanatın iyileştirici gücüne inanılır.

Sanat diğer aktivitelerin bir parçası olarak ele alınır.

Sanat, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri takım çalışmaları içinde kullanılır.

Teknolojiye Bakış ;

Sınıflarda teknolojik cihaz kullanılmıyor. Teknolojinin, erken çocukluk döneminde, uyu gelişimine ket vurduğu düşünülür.

Sınıflarda teknolojik cihaz kullanılmıyor. Yaratıcılığın gelişimine ket vurduğu düşünülür.

Teknoloji eğitimin yardımcı parçası olarak görülür.

Öğrenme Modeli ;

Çocukların taklit ve deneme yanılma yolu ile öğrendikleri savunulur. Bu sebeple öğrenme didaktik bir yerden değil, günlük akış içerisinde verilir. Yaparak- yaşayarak öğrenme modeli benimsenir. Sonuçtan ziyade süre önemlidir.

Eğitmenin rehberliğinde çocuklara ilgilenecekleri materyallerin nasıl kullanılacağı gösterilir. Bunun dışında yaparak yaşayarak öğrenme modeli benimsenir.

Proje tabanlı öğrenme benimsenir. Çocuklara her projede yoğun bir şekilde akademik bilgi verilir.